RaoVatThaiNguyen

Báo giá Sắt Thép xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên tháng 6 năm 2019.

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 12390
Nơi đăng tin: Thái Nguyên
Người liên hệ: Hoàng Việt
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nick yahoo liên hệ:
Điện thoại liên hệ: 091295032

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

(Địa chỉ: X. Đồng Tâm, tt Ba Hàng,TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

BẢNG GIÁ SẮT THÉP THÁNG 6 NĂM 2019.

         (Cập nhật giá bán buôn: Ngày 01/06/2019)

TT­­­­______CHỦNG LOẠI____QUY CÁCH___MÁC THÉP__ĐƠN GIÁ__

A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng Dự Ấn + Hàng dân dụng)

1, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Hòa Phát)                   (L=11,7m) CB300 = 12.390

2, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Hòa Phát)                   CB400 + CB500 = 12.590     

3, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ)                     (L=11,7m) CB300 = 12.150

4, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ)                     CB400 + CB500 = 12.350

5, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (T.Nguyên)                  (L=11,7m) CB300 = 12.890

6, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Thái Nguyên)              CB400 + CB500 = 13.190

7, Sắt tròn thanh vằn D10+ D12 (Việt Mỹ)               (L=11,7m)       CB300 = 12.250

8, Sắt thanh tròn vằn D10+D12 (Hòa Phát)               (L=11,7m)       CB300 = 12.490

9, Sắt thanh tròn vắn D10+D12 (Thái Nguyên)         (L=11,7m)       CB300 = 12.990

10, Sắt tròn trơn, vằn d6+d8 (Thái Nguyên)              (Dạng cuộn)    CB240 = 12.900

11, Sắt tròn trơn, tròn vằn d6+d8 (Hòa Phát)                        (Dạng cuộn)    CB240 = 12.690

12, Sắt tròn trơn, tròn vằn d6+d8 (Việt Mỹ)              (Dạng cuộn)    CB240 = 12.550

B/ SẮT VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT (Thái Nguyên)

1, Sắt vuông đặc 10x10; Sắt vuông đặc 12x12;          (L=6m)                        SS400 = 13.750

2, Sắt vuông đặc 14x14; Sắt vuông đặc 16x16;          (L=6m)                        SS400 = 13.750

3, Sắt vuông đặc 18x18; Sắt vuông đặc 20x20;          (L=6m)                        SS400 = 13.850

4, Sắt tròn trơn d10; d12; d14; d16; d18; d20           ;                                   SS400; CT3 = 13.650

5, Sắt tròn trơn d25; d28; d32; d36; d40; d42           ;                                   SS400; CT3 = 13.650

6, Sắt tròn trơn d19; d24; d27; d30; d34; d35           ;                                   SS400; CT3 = 13.950

7, Sắt tròn trơn d36; d50; d60; d76; d100;                                        C20 và C30 = 14.490

8, Sắt tròn trơn D110; D130; D150; D200;                                        Q345và C45 = 14.590

9, Sắt Lập là, sắt dẹt 30mm (dày 2 đến 9 ly)              (L=6m)                        SS400 = 13.750

10, Sắt Lập là, Sắt dẹt 40mm (dày 2 đến 11 ly)         (L=6m)                        SS400 = 13.750

11, Sắt lập là, Sắt dẹt 50mm (dày 3 đến 10 ly)           (L=6m)                        SS400 = 13.650

12, Sắt Lập là, Sắt dẹt 60mm (dày 4 đến 16 ly)         (L=6m)                        SS400 = 13.650

13, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 ly đến 10 ly)      (L=Theo yêu cầu)                    = 13.800

14, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 12 đến 14 ly) ;      (L= Theo yêu cầu)                   = 14.150

C/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

1, Sắt góc L30x30x3; L40x40x5; L45x45x5;             (L=6m)                        SS400 = 13.690

2, Sắt góc L40x40x3; L40x40x4; L50x50x6;             (L=6m)                        SS400 = 13.690

3, Sắt góc L50x50x3; L50x50x4; L50x50x5;             (L=6m và 12m)                       = 13.690

4, Sắt góc L60x60x4; L60x60x5’ L60x60x6;                        (L=6m và 12m)                       = 13.440

5, Sắt góc L63x63x5; L63x63x6; L63x63x4;             (L=6m và 12m)                       = 13.590

6, Sắt góc L65x65x5; L65x65x6; L65x65x8;             (L=6m và 12m)                       = 13.490

7, Sắt góc L70x70x5; L70x70x6; L70x70x8;             (L=6m và 12m)                       = 13.590

8, Sắt góc L75x75x5; L75x75x6; L75x75x9;             (L=6m và 12m)                       = 13.590

9, Sắt góc L80x80x6; L80x80x8; L80x80x10;           (L=6m và 12m)                       = 13.590

10, Sắt góc L90x90x6; L90x8; L90x9; L90x10;        (L=6m và 12m)                       = 13.590

11, Sắt góc L100x100x7; L100x8; L100x100x10;     (L=12m)                      SS400 = 13.590

12, Sắt góc L120x120x8; L120x10; L120x120x12;   (L=12m)                      SS400 = 13.690

13, Sắt góc L130x130x12; L130x130x10; L130x9;   (L=12m)                      SS400 = 13.690

14, Sắt góc L150x150x10; L150x150x12; L150x15  (L=12m)                      SS400 = 15.550

15, Sắt góc L100x100x10; L130x130x15; L175x17 (L=12m)                      SS.540 = 13.990

16, Sắt góc L120x120x8; L120x10; L120x120x12    (L=12m)                      SS.540 = 13.880

17, Sắt góc L130x130x9; L130x10; L130x130x12    (L=12m)                      SS.540 = 13.880

18, Sắt góc L150x150x10; L150x150x12; L150x15  (L=12m)                      SS.540 = 15.750

19, Sắt góc L175x175x12; L175x175x15; L175x10  (L=12m)                      SS400 = 16.750

20, Sắt góc L200x200x15; L200x200x20; L200x15  (L=12m)                      SS400 = 16.250

D/ SẮT CHỮ U + CHỮ I + CHỮ H (Thái Nguyên + Nhập khẩu)

1, Sắt chữ U100x46x4.5; Sắt chữ U120x52x4.6;       (L=6m và 12m)           CT38 = 13.850

2,  Sắt chữ U140x58x4.9; Sắt chữ U160x64x5;         (L=6m và 12m)           CT38 = 13.850

3, Sắt chữ U150x75.6.5; Sắt chữ U180x74x5.1;        (L=6m và 12m)           SS400 = 15.390         

4, Sắt chữ U200x76x5.2; Sắt chữ U300x85x7;          (L=6m và 12m)           SS400 = 14.750

5, Sắt chữ I100x55x4.5; Sắt chữ I120*64*4.8;          (L=6m và 12m)           SS400 = 14.550

6, Sắt chữ I150x175x5x7; Sắt chữ I248x124x5x8;    (L=6m và 12m)           SS400 = 14.550

7, Sắt chữ I200x100x5.5x8; Sắt I298x149x5.5x8;     (L=12m)                      SS400 = 15.450

8, Sắt chữ I300x150x6x9; Sắt chữ I400x2008x13;    (L=12m)                      SS400 = 15.560

9, Sắt chữ H100x100x6x8; Sắt chữ H125x6.5 x 9;    (L=12m)                     SS400 = 14.850

10, Sắt chữ H150x150x7x10; Sắt chữ H175x8x11    (L=12m)                      SS400 = 14.920

11, Sắt chữ H200x200x8x12;    Sắt H250 x 9x14 ;    (L=12m)                      SS400 = 14.920

12, Sắt chữ H300x300x10x15; Sắt H400x13x21  ;    (L=12m)                      SS400 = 15.320

E/ SẮT XÀ GỒ ĐEN + XÀ GỒ KẼM

1, Sắt xà gồ đen U100x50; U120x50;            U150x50;       (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.200

2, Sắt xà gồ đen U150x50; U180x50; U200x60;       (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.200

3, Xà gồ C100x50x20;C120x50x20;C150x30x15;    (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.350

4, Xà gồ C150x30x15; C180x50x20;C200x70x30;   (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.350

5, Sắt xà gồ kẽm U100x50; U120x50; U150x30;      (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.990

6, Sắt xà gồ kẽm U160x50; U180x60; U200x70;      (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.990

7, X.gồ kẽm C100x50x15;C100x50x20;C120x50;    (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 14.990

8, X.gồ kẽm C150x50x20;C200x50x20;C180x60;    (L-Théo yêu cầu)         SS400 = 14.990

F/ SẮT HỘP ĐEN + HỘP KẼM + SẮT ỐNG ĐEN + ỐNG KẼM

1, Sắt hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1đến 1,4ly)             (L=6m)            SS400 = 14.680

2, Sắt hộp đen 40x40; 50x50; 100x100 (1.8 đến 4ly)             (L=6m)            SS400 = 14.440

3, Sắt hộp đen 20x40; 25x50; 30x60 (từ 1đến 1,8 ly)                        (L=6m)            SS400 = 14.680

4, Sắt hộp đen 40x80; 50x100  (dày từ 2 ly đến 4 ly)                        (L=6m)            SS400 = 14.480

5, Sắt hộp đen 100x150;150x150; 100x200 (đến 5 ly)           (L=6m)            SS400 = 16.350

6, Sắt hộp kẽm 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1 đến 1,5 ly)          (L=6m)            SS400 = 15.440

7, Hộp kẽm 40x40; 50x50; 100x100 (1,8ly đến 2,2 ly)          (L=6m)            SS400 = 15.350

8, Hộp kẽm 20x40; 25x50; 30x60 (dày 1 ly đến 1,8 ly)         (L=6m)            SS400 = 15.440

9, Hộp kẽm 50x100; 100x100    (dày 2,5 ly đến 4,5 ly)         (L=6m)            SS400 = 21.660

10, Hộp kẽm 100x150; 150x150; 100x200   (đến 5 ly)          (L=6m)            SS400 = 21.660

11, Sắt ông đen A50; A60; A76; A90   (từ 2 đến 4 ly)          (L=6m)            SS400 = 15.350

12, Sắt ống đen A110; A130; A150  (dày 2 đến 5 ly)            (L=6m)            SS400 = 16.150

13, Ống kẽm D50A; D60A; D76A; D90A ( đến 2 ly)           (L=6m)            SS400 = 15.590

14, Ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 2.5 đến 4 ly)           (L=6m)            SS400 = 21.660

15, Ống kẽm D110; D130; D150A; D170  (đến 5 ly)            (L=6m)            SS400 = 21.660

16, Phụ kiện cho sắt ống (Tê + Co + Cút + Ống nối.)            (Theo yêu cầu)            = Liên hệ

G/ SẮT TẤM + SẮT CHỐNG TRƯỢT + SẮT BẢN MÃ + SẮT DẸT

1, Sắt tôn tấm từ 2(mm) đến 5 (mm) China + Japan               (L=1,5mx6m)  Q235 = 12.890

2, Sắt tôn tấm từ 6(mm) đến 10(mm) China + Japan              (L=1,5mx6m)  Q235 = 12.680

3, Sắt tôn tấm từ 12(mm) đến 18(mm) China + Japan            (L=1,5mx6m)  SS40 = 12.880

4, Sắt tôn tấm từ 50 (mm) đến 200 (mm) China + Jap           (L=1,5mx6m)  Q235 = 13.280

5, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (2mm ≤  T  ≤5mm) ;            (L=Theo yêu cầu)        Q235   = 13.890

6, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm);            (L=Theo yêu cầu)        Q235   = 13.995

7, Sắt Lập là cán nóng 30mm (dày từ 2 đến 9mm) ;   (L=Theo yêu cầu)                    = 13.750

8, Sắt Lập là cán nóng 40mm (dày từ 2 đến 11 mm)  (L=Theo yêu cầu)                    = 13.750

9, Sắt Lập là cán nóng 50mm (dày từ 3 đến 15mm)   (L=Theo yêu cầu)                    = 13.650

10, Sắt Lập là cán nóng 60mm (dày từ 4 đến 16mm) (L=Theo yêu cầu)                    = 13.650

11, Sắt bản mã cắt từ tấm (2mm ≤ T ≤5mm)              (L=Theo yêu cầu)        Q235   = 14.550

12, Sắt bản mã cắt từ tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm)           (L=Theo yêu cầu)        Q235   = 14.450

13, Sắt chống trượt từ 2(mm) đến 5(mm) China                    (L=1,5mx6m)  S400    = 13.750

14, Bulon móng+Bulong mạ kẽm+Tizen(d10 đến d30)         (Theo yêu cầu)            = Liên hệ

15, Tôn lợp mạ mầu 0,4 ly x1.080 (Cắt theo kích thước yêu cầu)                             = 69.000

16, Tôn úp nóc mạ mầu 0,4 ly (R=30x30, chiều dài theo yêu cầu)                            = 29.000

17, Sơn bề mặt sắt (Đánh rỉ+Sơn chống rỉ+ Sơn Mầu);         (Theo yêu cầu)            = 1.200

18, Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép (Hình+Kết cấu);         (Theo yêu cầu)            = 6.150

*GHI CHÚ:

+ Bảng báo giá sắt Bán Buôn, cung cấp cho Đại Lý, các Dự Án, các Công Trình có hiệu lực

từ ngày 01/06/2019. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.

+ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển (Có triết khấu cho từng đơn hàng).

+ Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (Co, Cq của hàng nhập khẩu) khi giao hàng.

+ Công ty có xe vận chuyển (từ 5 đến 35 tấn); Xe Cẩu tự hành; Cần cẩu để hạ hang tại Chân

công trường hoặc tại kho của bên mua.

+ Công ty nhận tất cả các đơn hàng Cắt theo quy cách của tất cả các chủng loại sắt.

+ Công ty nhận: Phun bi; Khoan & đột lỗ; Uốn vòm thép hộp, ống; Gia công kết cấu.

+ Khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty Việt Cường:

  * Mr. Việt (PGĐ) – Điện thoại/ Zalo/ Facebook: 0912.925.032 / 0904.099.863 / 038.454.6668

   * Điện thoại CĐ/ FAX: 0208.3763.353  ---  Email/ FB: [email protected]


 

Ngày đăng: 21:38:02 01-06-2019     Lượt xem: 2840        
Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo