Qui chế thành viên

Quy chế thành viên

Điều 1: Thông tin tài khoản:

- Khách hàng giao dịch trên RaoVatThaiNguyen.Com nên đăng ký tài khoản và khai báo trung thực thông tin cá nhân với chúng tôi.
- Việc mở một tài khoản cá nhân trên RaoVatThaiNguyen.Com giúp cho khách hàng có thể chủ động quản lý thông tin cá nhân cũng như tin đăng của mình.
- Khi mở và kích hoạt tài khoản trên RaoVatThaiNguyen.Com là bạn chấp nhận tuân thủ theo mọi quy định của RaoVatThaiNguyen.Com
- Mọi khách hàng phải khai báo thông tin đầy đủ, chính xác theo form đăng ký của RaoVatThaiNguyen.Com để đảm bảo quyền lợi của mình.-
- Khách hàng có thể sử dụng tài khoản Gmail, Yahoo, MSN để đang nhập, đăng tin và quản lý tin của mình trên RaoVatThaiNguyen.Com (Lưu ý: Tên đăng nhập phải ở dạng đầy đủ @gmail.com hoặc @yahoo.com hoặc @hotmail.com).

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của thành viên:

- Khách hàng có quyền đăng tin trên RaoVatThaiNguyen.Com
- Khách hàng có quyền xếp loại tin bài trên RaoVatThaiNguyen.Com
- Khách hàng chịu trách nhiệm các thông tin, sản phẩm đã đăng tải trên RaoVatThaiNguyen.Com theo như quy chế đăng tin.

Điều 3: Cấm giao dịch:

- Không tuân theo các quy định của RaoVatThaiNguyen.Com
- Rao bán những vật dụng, hàng hóa mà Pháp luật Việt Nam ngăn cấm.
- Có hành vi lừa đảo, gian lận trong giao dịch.
- Có hành vi nói xấu, bội nhọ các thành viên trong và ngoài cộng đồng giao dịch.
- Nghiêm cấm đăng các tin liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm đến pháp luật và thuần phong mỹ tục của Nhà nước Việt Nam.
- Sử dụng email của người khác trong giao dịch.
- Gây ách tắc, chống phá hệ thống giao dịch của chúng tôi.

Điều 4. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản:

Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:

- Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho RaoVatThaiNguyen.Com, cho nhân viên của chúng tôi hoặc cho những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản của RaoVatThaiNguyen.Com.
- Theo yêu cầu của pháp luật, phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.


Ban quản trị RaoVatThaiNguyen.Com !

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo