RaoVatThaiNguyen

Khai giảng khóa học Giám sát đánh giá dự án đầu tư cấp chứng chỉ theo Quy định

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 800000
Nơi đăng tin: Toàn quốc
Điện thoại liên hệ: 0976464688

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 


Số: 051/TBCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


                Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

THƯ MỜI

( V/v Khai giảng các khoá nghiệp vụ về quản lý đầu tư)

Kính gửiTHỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN,

 CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC

  -  Căn cứ Quyết định số: 1062/QĐ-BXD Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh ký ngày 06 tháng 11 năm 2009 về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 -  Căn cứ Quyết định số: 315/QĐ-BKHĐ Vụ trưởng- Vụ giám sát và thẩm định Đầu tư- Nguyễn Xuân Tự ký ngày 16 tháng 3 năm 2012 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.

 -  Căn cứ Quyết định số: 349/QĐ-BXD Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ký ngày 12 tháng 4 năm 2012 về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

 -  Căn cứ danh sách Công ty được đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 -  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Đầu tư Hà Nội Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau:

* Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h; Lớp tối: 18h →21h học từ thứ 2, đến thứ 6 hàng tuần

Số

Các khoá học

Học phí/hv

TL

Khai giảng

1

Khóa Nghiệp vụ giám sát Đánh giá dự án đầu tư

800.000 đ

3 ngày

Khóa ngày:

Đợt 1: 10/04/2015

Đợt 2: 22/04/2015

Đợt 3: 15/05/2015

Đợt 4: 29/05/2015

Đợt 5: 12/06/2015

2

Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản

(Luật đấu thầu  mới số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)

800.000 đ

3 ngày

3

Khóa học thẩm định kết quả đấu thầu

800.000 đ

3 ngày

4

Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao

1.200.000 đ

4 ngày

5

Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (thực hành trên máy)

1.300.000

2 ngày

6

Khóa nghiệp vụ Quản lý lao động , tiền lương & BHXH

800.000 đ

2 ngày

Đợt 1: 17/04/2015

Đợt 2: 22/05/2015

7

Khóa nghiệp vụ Hành chính văn phòng, văn thư , lưu trữ

1.000.000 đ

3 ngày

Đợt 1: 22/04/2015

Đợt 2: 28/05/2015

8

Chỉ huy trưởng công trường Xây dựng

1.000.000 đ

8 buổi

Khóa tối:

 

 

Đợt 1: 15/04/2015

Đợt 2: 22/04/2015

Đợt 3: 20/05/2015

Đợt 4: 28/05/2015

 

9

Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư XD Công trình

1.300.000 đ

10 buổi

10

Giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1.300.000 đ

10 buổi

11

Nghiệp vụ Định giá Xây dựng

1.300.000 đ

10 buổi

12

Quản lý chi phí, Hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

[

800.000 đ

6 buổi

13

Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình

800.000 đ

6 buổi

14

Giám sát thi công xây dựng công trình (1LV)

1.200.000 đ

10 buổi

15

Nghiệp vụ Đo bóc tiên lượng, lập dự toán

1.200.000 đ

8 buổi

16

Khóa An toàn lao động và vệ sinh lao động

Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

800.000đ

6 buổi

17

Khóa Tập huấn Luật xây dựng số 50/2014/QH13

(Ban hành ngày 18/6/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015)

800.000 đ

2 ngày

18

Đào tạo sơ cấp nghề, nâng bậc thợ “Thợ hàn, thợ nề, thợ cotffa, thợ điện, thợ nước, thợ cơ khí, thợ xây dựng ….”

 [ơ

 

   Địa điểm học tại Hà Nội: TRUNG TÂM CNTT-SỐ 1 HOÀNG ĐẠO THÚY-QUẬN THANH XUÂN-HÀ NỘI

 

      Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 02 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

 

      

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Địa chỉ : Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.62633999  Fax: (04) 62863451– Ms Hồng  0976.464688 Email:  [email protected]

 Để biết thông tin chi tiết về Nội dung chương trình học hãy truy cập vào: Website: http://www.pta.edu.vn

 

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐT CQ, DĐ, Fax

Tên khóa học, ngày học

 

Nơi nhận   : - Văn phòng

                             - Thủ trưởng đơn vị

         -  Phòng hành chính, tổ chức

         -  Phòng kế hoạch

        -   Phòng quản lý đấu thầu

        -   Phòng thẩm định & QLDA

                            -   Lưu VT                                                                                                                    

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Kim Phong

Ngày đăng: 13:51:56 18-01-2016     Lượt xem: 112        
Bảng quảng cáo

Top 30 tin liên quan mới nhất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo